CSR

Techdesign och hållbarhet
 
Hållbarhet är en del av Techdesigns affärsstrategi och en förutsättning för vår verksamhet. Vi arbetar med hållbarhet såväl internt inom vårt företag men även med våra kunder. Vår ambition är att tillsammans med våra kunder säkerställa en långsiktig, hållbar utveckling inom sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.
 
Våra tre fokusområden inom hållbarhet är miljö, marknadsbeteende samt relationen till våra medarbetare.
 
För att säkerställa att vi varje dag strävar för en hållbar utveckling har vi tagit fram en ”code of conduct” som alla på Techdesign arbetar efter.
 
Vi försöker även involvera såväl kunder, konsulter och affärspartners för att tillsammans verka för ett hållbart klimat.

Vår code of conduct