top of page
Tjänster

Projektering

Techdesign projekterar nätlösningar åt nätägare, föreningar, stadsnät och entreprenörer. Vi hanterar flertalet mjukvaror och byggsätt vilket gör att vi snabbt kan sätta oss in i uppdraget.

Projektledning

Vi har mångårig erfarenhet av projektledning och hjälper er med såväl stora som små projekt. 

Besiktning / Stickprov

Vill ni ha hjälp med besiktningar och stickprovskontroller inom telekom så har vi flera års erfarenhet och bred kunskap inom branschens standarder.

Arbetsledning

Våra arbetsledare har stor erfarenhet av att leda arbetslag ute i fält för att få framfart och lönsamhet i uppdragen.

TA-Planer / Tillståndshantering

Våra TA-Planskonstruktörer ritar TA-Planer för  såväl kommuner som Trafikverket. Vi är trafikverketcertifierade i APV 2.2.

Nystart, Isy-case och polistillstånd hanteras också av oss.

Ledningslägen / Samlingskartor

Techdesign upprättar samlingskartor samt ritar ledningslägen och driver tillståndsprocesserna.

Borrprofiler

Helhetskoncept när det gäller framtagning av borrprofiler för styrd borrning. Det vill säga profil -planritning, koordinatlista samt underlag från berörda ledningsägare.

Markavtalshantering

Vi upprättar och inhämtar markavtal för er förläggning.

bottom of page